НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ
НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

С оглед широкото приложение на неръждаемите стомани в различните сфери на индустрията, предлаганата гама от продукти и размери е твърде богата.


Марки неръждаеми стомани по DIN:


1.4016; 1.4021; 1.4034; 1.4104; 1.4301; 1.4305; 1.4306; 1.4307; 1.4310; 1.4462; 1.4539; 1.4541; 1.4571; 1.4828; 1.4841;Продукти от неръждаеми стомани:
 

  • листов материал - студено- и горещовалцован с различно качество на повърхността, стандартни формати и такива по размер на клиента като дължина;
  • заготовки с различна конфигурация, плазмено отрязани;
  • тръби кръгли, електрозаварени, с различно качество на повърхността;
  • тръби квадратни, електрозаварени, с различно качество на повърхността;
  • тръби правоъгълни, електрозаварени, с различно качество на повърхността;
  • тръби кръгли, безшевни;
  • тръби дебелостенни (кухи стомани);
  • прътов материал с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение, шестостени, калибровани пръти;
  • свързващи звена за тръбопроводи като колена, тройници, редуциращи преходи, фланци, фитинги;
  • продукти от неръждаеми стомани с приложение в архитектурата и стрителството: профили, електрохимично обработен листов материал, мрежи, тъкани и въжета.