ИНСТРУМЕНТАЛНИ СТОМАНИ
ИНСТРУМЕНТАЛНИ СТОМАНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ СТОМАНИ

Инструменталните стомани се предлагат се във вид на заготовки, отрязани от блок, по размери на клиента; прътов материал с различно сечение, включително прецизно шлифовани профили.

Широката област на приложение на тези материали - щанци, шприц форми, пресформи, бластформи, ножове за различни цели в индустрията, металорежещи инструменти и др. - определят голямото разнообразие от марки.


Марки инструментални стомани по DIN:


1.1730; 1.2080; 1.2083; 1.2311; 1.2312; 1.2316; 1.2343; 1.2379; 1.2738; 1.2767; 1.2842; 1.2210; 1.2510; 1.2436; 1.3243; 1.3343; 1.4034; 1.4112 и др.