Начало

ВЕНИРЕКС ТРЕЙД ООД (VENIREX TRADE OOD) е търговска фирма, регистрирана през 2011 г. с цел допълване и развитие на дейността на позната в България Венирекс 2000.

Акцентът в дейността на компанията ни е основно върху вноса на стомани, алуминий, мед и др. от Централна и Западна Европа.

Желанието ни е да продължим и развием двадесетгодишния ни опит в тази дейност, запазвайки доброто име на Венирекс като надежден и коректен партньор.

Основните групи стомани и продукти, които доставяме са: 

  • инструментални стомани;
  • неръждаеми стомани;
  • конструкционни стомани;
  • калибровани и автоматни стомани;
  • продукти от алуминий;
  • продукти от мед;
  • нормализирани елементи за инструментално производство.